Naše služby

Naše služby

Výsadba stromů

Zajistíme výsadby stromů v parcích, alejích nebo i zahradách

Ořezy stromů

Provádíme bezpečnostní řezy, zdravotní řezy, redukce, řezy výchovné, tvarovací řezy i dožívající torza

Rizikové kácení stromů

Kácíme stromy, které ohrožují bezpečnost provozu nebo zasahují do míst, kde bude třeba stavba.

Frézování pařezů

Odstraníme pařezy pomocí pařezové frézy, nebo menší vykopeme malým bagrem

Bezpečnostní vazby

Instalujeme na stromy vazby, které zabezpečí strom proti rozlomení.