Konzultace

Alej, park či solitér

Poznatky a zkušenosti se neustále prohlubují a nejinak je tomu v arboristice. Naše práce začíná konzultací, ať už se jedná o posouzení zásahu na vzrostlém stromu, doporučení výsadby na danou lokalitu, anebo určení vhodného taxonu pro dlouhodobou životnost a funkci. Profíků a lidí z oboru je v dnešní době značné množství a stačí si jen vybrat. A stejně jako všude, i tady platí, že co člověk, to názor a téměř vždy je více možností a řešení. Proto se mohou návrhy a nápady jednotlivců nebo firem lišit.

V našem okolí je prozatím, a jsem tomu opravdu rád, stále velké množství zeleně v alejích, parcích i jako solitérů. Tendence je taková, a jde to ruku v ruce s bezpečností i strachem a penězi, že co strom, to nutno řezat nebo rovnou kácet. Opak je pravdou. Stromy tu byly dávno před námi i bez naší pomoci a vyvíjely se naprosto dokonale a samostatně. Rozumím a chápu dnešní dobu, že městská prostředí, především zastavěné plochy, chemikálie v půdě a povrchové vodě, zhutněná půda v kořenovém prostoru, vandalství a jiné na vitalitě zeleně nepřidávají. Proto je více než vhodné sledovat stav dřevin, naučit se jim rozumět a umět zvolit vhodný zásah, který zajistí nejen naši bezpečnost, ale i dlouhodobou perspektivu stromů. Protože pokud nebudou stromy a keře v našich městech, kvalita života lidí půjde rapidně dolů.

Vyvíjíme maximální úsilí pro záchranu stromů, ale jsou situace, a je to pochopitelné, kdy jakákoliv snaha o záchranu musí jít stranou. Důvodů může být mnoho. V každém případě se snažíme splnit zákazníkům jejich přání a při nejistotě, či váhavosti, poskytujeme z našeho pohledu nejlepší řešení.